Ik ben zachtmoedig en nederig van hart

 

Ik prijs U Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen.

 

Evangelietekst: Matteus, 11, 25-30.

 

Jezus is blij.

Jezus is blij met een heilige vreugde.

 

Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.

 

Jezus spreekt tot de Vader maar in aanwezigheid van veel mensen.

 

Jezus schetst een tegenstelling tussen het ongeloof van de wijzen en het geloof van de kleine kinderen. Dit is een Semitische zegswijze.

 

Hij noemt God Vader als uitdrukking van zijn persoonlijke band met God.

 

Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.

 

Wie is deze God? Mijn Vader, almachtig, wijs en goed. Heel de wereld staat onder zijn controle.

 

Jezus ziet het voor zich.

Zij die menen wijs en verstandig te zijn hebben geen behoefte aan onderrichting en sluiten de ogen voor de openbaring.

 

In Jezus’ tijd waren dat de Farizeeën en schriftgeleerden. In onze tijd zijn dat vele intellectuelen; de mediamagnaten, de wetenschappers die het geloof als kinderachtig bestempelen.

 

En wie zijn de kinderen? Dat zijn de mensen die bescheiden zijn. Die beseffen dat echte wijsheid en wetenschap schaars zijn.

 

Slechts weinigen kunnen wetenschappelijk geleerd zijn.  Maar ook wijzen en verstandigen kunnen kinderen worden in de ogen van God en heilig worden wanneer zij bescheiden zijn.

 

En hoe?

Door open te staan voor Jezus zelf:

 

Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Wat bedoelt hij met alles? Alle dingen die nodig zijn om goed te leven en om gelukkig te zijn.

 

Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon –Jezus – en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.

 

Jezus is de kortste weg naar de Vader.

 

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken.

 

Wie is nooit vermoeid van de arbeid. Wie van ons is nooit gebukt onder lasten die we niet kunnen dragen?

 

Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

 

Jezus, u zegt niet dat wij geen last moeten dragen. Jezus legt ook een juk op onze schouders. Een zekere last hoort bij het leven van alle mensen. “Mijn juk is zacht en mijn last is licht”.

 

Maar het juk van de wereld zonder Christus is zoals dat van de Farizeeën en schriftgeleerden: ondraaglijk. Niemand helpt ons om die te dragen. Geld verdienen. Succesvol zijn. Een mooi lichaam en uitstekende gezondheid hebben.

 

En wat doe jij als dat er niet meer is? Heeft het leven dan geen zin meer?

Gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 

Jezus was timmerman en hij timmert zijn juk op de maat van onze schouders.

 

Het juk van Jezus is zo gemakkelijk als het maar kan.

 

Jezus’ last is nooit zwaarder dan wij kunnen dragen. Jezus is zachtmoedig en veracht de zondaars niet. Hij heeft geduld met onze tekorten. Hij tracht ons te winnen door de liefde.

 

Laten we proberen Jezus’ goede voorbeeld te volgen. Laten we proberen ons in te zetten voor de anderen. Jezus op deze wijze volgen is een genoegen. Wij ervaren dat God met ons is. Hier door het luisteren naar zijn woord. Straks op het altaar en in de heilige communie.

 

Onze Lieve Vrouw, help ons open te staan voor de genade van uw zoon Jezus.

 

__________

 

Let us ask the Lord to make us humble. Make us as little children. When we think we are very strong we may be weak in God’s eyes. I would recommend you to read chapters 1 and 2 of Saint Paul’s letter to the Corinthians. The Weakness of God is stronger than our strength. God is not afraid to become a child, God is not afraid to die on a cross. In this way, he has saved us from evil. Our Lady is model of humility and she is the “full of grace”.