De volmaakte liefde

Een sterke vrouw . Het hoofdstuk over de volmaakte vrouw is het slot van het boek der Spreuken. Het is een gedicht waarbij elk vers begint met een letter in volgorde van het hele Hebreeuws alfabet.

De inhoud van het gedicht zijn de kwaliteiten die de echtgenote in een boerengezin van het oude Isral sieren. De tekst heeft echter een diepere symbolische betekenis. Aan het begin van het boek der Spreuken wordt de Wijsheid voorgesteld als een vrouw die allen uitnodigt om deel te nemen aan een maaltijd die zij zelf heeft voorbereid. Op het einde van het boek gaat het om een volmaakte vrouw die weet wat passend is, in alle omstandigheden van het leven. Hieruit verwijst de schrijver naar de Wijsheid van God die gegrift is in de schepping. 

In het gedicht wordt de morele kracht van de vrouw bezongen. Deze kracht vinden we in vele vrouwelijke figuren van het Oude Testament, in de tijd van Christus, en in latere tijden tot in onze tijd. De vrouw is sterk wegens het bewustzijn van haar overgave; aan haar heeft God de mens toevertrouwd; zelfs in situaties van sociale discriminatie waarin ze zich kan bevinden. Dit bewustzijn en deze fundamentele roeping spreken tot de vrouw over de waardigheid die ze van God heeft gekregen. De volmaakte vrouw is een onmisbare steun en een geestelijke kracht voor anderen, die de grote energie van haar geest ervaren. Aan deze vrouwen zijn de gezinnen en de volkeren veel verschuldigd.  Iris, wij bidden ervoor dat de Heer jou deze sterkte geeft.

Streef naar de hoogste gaven, is een aansporing van de apostel Paulus om voor het beste te kiezen. Hier is het ook de wijsheid van God die tot ons spreekt. Een weg die verheven is boven alles.  Het is de grootste gave die de mens kan ontvangen. De liefde is de band van de volmaaktheid. Vandaar dat de liefde tot God en de naaste het merkteken van de ware leerling van Christus zijn.

De liefde waar Paulus over spreekt is geen louter sentimentalisme, ook geen gewone kameraadschap en ook niet een drang om anderen te helpen om te laten zien dat we superieur zijn. Het model is de liefde die Christus voor ons heeft getoond door zijn leven voor ons te geven. Jan en Iris, ik wens jullie toe dat in jullie huwelijksleven jullie het beeld van God in de ander kunnen zien en vereren. 

Vanaf vandaag zal de weg naar de volmaaktheid voor jullie een zeer concrete naam hebben. Iris, voor jou heet die weg Jan. Jan, voor jou draagt die weg de naam Iris en ook de kinderen die jullie hopelijk worden toevertrouwd.

De liefde is dusdanig een gave, dat zonder haar, alle andere gaven hun zin verliezen. Wat zijn de taal van de engelen, de wetenschap, de grootste prestaties en heldhaftige daden als de liefde ontbreekt? Een galmend bekken, een schelle cimbaal: het zijn levenloze klanken.

Bij het noemen van de kwaliteiten van de liefde noemt Paulus twee algemene kenmerken die in de Bijbel vooral op God van toepassing zijn: het geduld en de goedheid. Daarna noemt hij dertien specifieke uitingen van die liefde.

Genadig en barmhartig is Jahweh, lankmoedig, vol goedheid.  De goedheid is bedoeld om zich te geven aan anderen. In het huwelijk hebben jullie de gelegenheid om geduldig te zijn met de kleine tegenslagen, en met de gebreken van de ander. De kinderen voor wie we alvast bidden - zullen jullie stimuleren om het beste van jezelf te geven.

Van de heilige Jozefmaria, de stichter van de prelatuur Opus Dei heb ik veel geleerd van wat ik jullie nu vertel. Hij zei bij voorbeeld dat iemand die werkelijk liefheeft zelden hoeft te vergeven omdat hij zich niet zo gauw beledigd voelt. Heiligen zijn beminnelijk omdat ze zichzelf niet zoeken, omdat ze weten dat mensen belangrijker zijn dan zaken.

Tegenover degenen die niet in het huwelijk geloven, degenen die niet durven beminnen, die bang zijn om zich te geven hebben we een liefdevol medeleven. Tegenover deze mensen dienen we allen en jullie twee in het bijzonder met daden te laten zien dat deze liefde mogelijk is. Moeilijkheden zullen jullie niet ontbreken om jullie goed te gedragen want we zijn vrij om onze weg te kiezen, maar het is mogelijk lief te hebben als gevolg van de liefde van God voor ons.

Christus leert ons de diepte en de vruchtbaarheid begrijpen van het offer en van de overgave in het leven van elke dag.  Denk bijvoorbeeld aan de orde in het huis, de netheid van de kinderen, het lekker koken... Op deze wijze zullen jullie en de kinderen elke dag weer zin hebben om terug naar huis te gaan.

De tekst van het Evangelie die jullie gekozen hebben is kort en krachtig. De aanleiding is een strikvraag om Jezus op de proef te stellen. Echtscheiding moet mogelijk zijn is de inzet van de vragen stellers. En Jezus antwoordt: De schepper in het begin heeft ze man en vrouw gemaakt. Deze twee zullen worden n vlees. Wat God derhalve heeft verbonden mag een mens niet scheiden.

Het huwelijk, wanneer het op eerlijke wijze en volle bewustzijn wordt gesloten (En ik ben blije getuige van jullie grondige voorbereiding) is onverbreekbaar. Dit is geen gril van de katholieke Kerk, het hoort bij de natuur van de mens en van de liefde die zich volledig en voorgoed wil schenken. God heeft dit vanaf het begin zo gewild en is volkomen in overeenstemming met de verwachtingen van man en vrouw: vinden jullie niet?.

Alleen maar door de hardheid van het hart kan men tot het accepteren van een cultuur van echtscheiding. Willen jullie niet in deze tegendraads zijn? Jullie beginnen vandaag getuigenis af te leggen van de onschatbare waarde van het huwelijk.

Iris en Jan, jullie kunnen rekenen op het goede voorbeeld van jullie ouders thuis. Jullie mogen ook rekenen op ons gebed en bemoediging. Het sacrament dat jullie gaan ontvangen staat symbool voor de liefde van Christus voor ons. Met zijn genade zullen jullie de hoogste gave ontvangen; een liefde die geroepen is om elke dag te groeien. De voorspraak van de Moeder van Jezus, zal jullie vergezellen. Amen.

R. Ojeda, pr.

24-01-04

 

CheckStat