God roept in vrijheid om zijn wet te volgen

God roept de profeet Elisa en Elisa neemt afscheid van familie en vrienden. God roept wie Hij wil en niet omdat de geroepene een beter mens is dan de anderen. De profeet wordt afgezonderd voor een bepaald doel: om God te dienen. Wat God die mens vraagt is namens God te spreken. (1 Kon. 19, 16-21).

Voor ieder van ons zijn deze woorden van toepassing. Zij slaan niet alleen op het verleden ook op het heden en de toekomst. De Heer is mijn erfdeel (Ps. 16, 1-11). God is de grootste winst voor de mens. Wie God heeft, heeft alles en wie God mist heef niks.

26 juni is de liturgische dag van de h. Jozefmaria. God heeft hem gebruikt als instrument om dit aan de wereld in herinnering te brengen. Alle menselijke activiteiten die eerlijk zijn kunnen een dienst worden aan God en onze medemens. Daardoor worden wij heilig; d.w.z. hebben wij de gelegenheid om God te dienen. Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij U, bestendig geluk aan Uw zijde. (Ps. 16, 1-11).

Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. De vrijheid van de kinderen van God die voor het goede weten te kiezen. Goed werken, de tijd benutten, respectvol omgaan met mensen die ouder zijn of ziek.

Misbruikt echter de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht (Gal. 5, 13-18). Deze verleiding hebben wij allemaal. -Ik heb mijn vrijheid. Ja, dat is waar maar waarvoor?

Leeft naar de Geest van God. Volg Christus na. Onderhoudt de geboden van God die de veilige leidraad zijn. (Jane Eire. Wanneer zijn ontdekt dat ze verliefd is geworden op een man die getrouwd is. -Ga ik? Gevoel zegt dat ik mag blijven en met deze relatie doorgaan. Het verstand verlicht met het geloof zegt mij dat ik daarmee God beledig. In dit soort gevallen zijn de 10 Geboden je enige houvast.  En zij vertrekt. Jaren later keert zij terug en trouwt met die man wanneer zijn vrouw al overleden was. Veel ouder maar diep gelukkig door een zuiver geweten).

Jezus trekt rond en verkondigt het evangelie. Hij vraagt de mensen om de goede weg te kiezen in de keuzes die ze maken. Jezus vraagt bekering van het hart en van het gedrag wanneer dat niet strookt met de wil van God voor ons. Sommige mensen nemen zijn woord aan en anderen niet (Luc. 9, 51-62).

Jezus blijft tot ons spreken iedere dag. Om onze plichten goed te vervullen. Om te bidden. Om te vergeven. Om niet te kijken naar verkeerde programma's op de TV. Er zijn vele wegen die naar God leiden. Ieder mens wordt echter door God geroepen om heilig te zijn. Dat is de roeping van ons doopsel. En dit eist offers: afscheid nemen van de familie, naar een ver land gaan, etc. Afstand nemen van dingen die we aantrekkelijk vinden wanneer zij ons niet naar het goede brengen. Twee voorbeelden: voor een getrouwde man betekent dat, dat hij alleen oog moet hebben voor zijn eigen vrouw en alle anderen moet hij vergeten. U begrijpt wat ik bedoel.

Een priester die geroepen wordt in celibaat te leven moet zich op God concentreren en zijn seksualiteit vergeten om God en zijn medemensen te dienen. Hij is profeet van de allerhoogste. Buiten Gods wet zullen we het geluk nooit vinden. Met Maria zeggen wij ook. Mij geschiede naar uw woord. Geef me de kracht om Jezus te volgen. Geef me de overtuiging dat het echt de moeite waard is. Amen.

CheckStat