CheckStat Je bent rijk als je geeft

Je bent rijk als je geeft

 

We hebben zojuist geluisterd naar het voorbeeld van twee arme mensen die in hun armoede toch durfden te delen met anderen die minder hadden.

Een weduwe in IsraŽl had het nog moeilijker dan in onze tijd. Er was geen sprake van pensioen. En ook in onze tijd komt het voor dat mensen die minder bedeeld zijn meer oog hebben voor de nood van de ander. Vele grote projecten in de kerk, de parochies, activiteiten voor het gezin, bezinningshuizen, enz. worden gefinancierd door de giften van de armen en de beloften van enkele rijken.

 

Meer dan wat je geeft, telt voor God hoe ik geef. In wezen vraagt God van ons dat we alles geven, of het weinig is of veel.

 

Waarschijnlijk hebben velen van ons de gewoonte om onze dag te beginnen met het opdragen van de dag: mijn gedachten, mijn woorden, mijn daden, alles wil ik opdragen uit liefde tot U Heer en ten dienste van mijn medemens.

 

Er zijn vele manieren om te geven. Ik wilde het vandaag hebben over twee manieren van geven: het geven van aalmoezen en de arbeid.

 

Een liefdadig huis zal nooit arm zijn (Pastoor van Ars) en als je overvloed hebt geef dan overvloedig aalmoezen, want dat is de beste belegging (Boek Tobit uit het O.T.)

 

Het geven van aalmoezen is giften doen voor noodlijdenden en voor goede doelen. Het geven van aalmoezen leidt tot onthechting en maakt ons hart geschikt om Gods plannen beter te begrijpen. Hoeveel zal ik geven? Geef maar tot het een beetje pijn doet; totdat je voelt dat je iets weggeeft.

 

Geven zonder het aan de grote klok te hangen. De Heer die in het verborgene ziet zal het ons vergelden.

 

De tweede wijze om iets van onszelf aan anderen te geven is ons dagelijks werk. Ieder soort werk, degenen die actief meewerken in de maatschappij, het huishoudelijke werk, degenen die als vrijwilliger helpen, degenen die hun ouderdom en ziekte moeten dragen, degene die ondanks alle moeite thuis werkeloos moet blijven... Ook hier hebben we gelegenheid om ons te geven met geheel ons hart. En heel vaak zal alleen maar Jezus dat zien. Zou Jezus ons toelachen zoals Hij dat met de weduwe van het Evangelie heeft gedaan?

Een goede moeder, een goede vader bij voorbeeld geven zich constant over aan hun kind en het gezin ook als het moeite kost. Je geeft maar je wordt verrijkt.

 

Probeer ik mijn werk goed te doen en aan God op te dragen? God zal blij zijn als Hij ziet dat we Hem het beste opdragen wat wij hebben. Dat we onze talenten willen benutten.

 

Maria, de Moeder van Jezus, heeft in armoede geleefd. En zij heeft in stilte gewerkt. En er is nooit iemand anders geweest die zo heilig is als zij. De ware rijkdom is de geestelijke rijkdom. Vragen wij haar dat ze ons helpt om edelmoedig te zijn met ons geld. Maken wij het voornemen om beter te werken en ons werk een dienst aan de Heer te willen maken.

 

Amen.