Vreedzame kruistocht tegen stuitende reclame

De afgelopen dagen zijn we geconfronteerd met seksueel beladen reclame van Holland Festival, WE kledingfabrikant en Veronica TV-omroep. Op abri’s en billboards, op TV spotjes, films, video’s et cetera. Ik hoef u niet te vertellen wat we allemaal dagelijks te zien krijgen.  Ze proberen elkaar steeds af te troeven, wie het meest onfatsoenlijk is zonder voor de rechter gedaagd te worden.

Waarom zou deze vorm van softpornoreclame slecht zijn? Je doet niemand kwaad? Het punt is dat de morbiditeit die we allen hebben ons ertoe aanspoort om steeds meer te willen. De feiten bewijzen dat pornografie minder onschuldig is dan de promotors ons willen doen geloven. Porno is een hooglonend bedrijf. In een recent betrouwbaar Amerikaans rapport (U.S. News and World Report Februari 1997) werd gesteld dat voor de VS in datzelfde jaar in porno meer geld bemoeid was dan in de hele business van de rock- en popmuziek samen. Meer dan 10 miljard dollar plus 680 miljoen ‘volwassen’ video’s gehuurd.

Daarbij komt nog het internet pornoaanbod. In Nederland, begin mei 2002 vielen er 4 van de 10 meest bezochte websites onder de categorie: erotiek of “adult”, wat in gewoon Nederlands staat voor pornografie.

Iedereen klaagt over het aantal seksuele delicten, die telkens weer aan het licht komen en zelden wordt de band gelegd tussen pornografie en seksuele misdaad. Een politierapport stelde vast dat 81% van de gedetineerden wegens seksdelicten regelmatig gebruik maakten van gewelddadige pornografie. Zonder twijfel heeft porno een vernietigend effect op de samenleving.

Pornografie werkt verslavend en als je je eenmaal begeven hebt op dit pad, blijft porno niet bij eenmalige actie. Het is meer een vorm van geestelijke kanker dat de persoon tot bederf brengt. Psychiater Victor Cline noemt vier progressieve fasen van pornografie: verslaving, escalatie, gevoelsafstomping en overgaan tot actie. Natuurlijk hoeft het niet altijd het ergste te betekenen maar het is dom om te zeggen dat pornografie (ook soft) onschuldig is.

Porno wekt de indruk dat mensen het leuk vinden mee te doen aan perverse vormen van seks, die de weg banen voor exhibitionisme, prostitutie, en het zien van vrouwen, mannen of kinderen als puur seksobject. Het toelaten van pornografie is een van de motieven voor de minachting die veel moslims hebben voor de westerse samenleving en gooit olie op het vuur. Pornogeld is een investering in de ondergang van de samenleving. Is dat werkelijk wat we willen?

Gezien de huidige ontwikkeling is het nodig dat de burgers zelf hier wat aan doen, want de overheid toont onwil om de productie en verspreiding van pornomateriaal te verhinderen. Het is niet voldoende binnenskamers te klagen over hoe erg het is. Hebt u er niet genoeg van? Als u wat doet, is het niet gegarandeerd dat u succes boekt, maar het is zinvol te proberen.

‘Seks verkoopt’, is het bekende recept en de bedrijven reageren dus niet als je protesteert op grond van morele argumenten. Het enige argument dat ze begrijpen is de ‘kassa’ en daar moet je ze treffen: afstand nemen van hun producten.

In het jaar 2000 kondigde een Canadees TV-station in een kleine stad van de provincie Iowa zijn voornemen aan om pornografie op hun vaste kabelaanbieding op te nemen. Vele abonnees vonden het erg, maar dachten dat er niets aan te doen zou zijn. Een plaatselijke ondernemer was het daar persoonlijk niet mee eens en nam contact op met vrienden, andere bedrijven en de kerken. Ze mobiliseerden hun achterban en wie wilde moest elke dag drie minuten besteden aan het bellen van de omroep om uit te leggen waarom ze tegen porno op de kabel waren. In enkele dagen kwamen meer dan 3.000 telefoontjes binnen. De actie duurde ongeveer drie weken. Gaandeweg belden naast particulieren ook bedrijven die op tv hun spotjes wilden uitzenden om te zeggen dat ze een andere zender zouden zoeken omdat verontruste klanten hadden gebeld. In dit geval is die strijd - althans voorlopig - gewonnen.

Misschien zouden we ook wat meer durf kunnen tonen en niet gewend raken aan het verschijnsel van softporno op straatreclame. Als u op straat geconfronteerd wordt met smakeloze reclame, protesteer dan. Neem de telefoongids en zoek het adres op van dat bedrijf. Schrijf een brief of een e-mail, of bel op om uw ongenoegen over de bewuste reclamecampagne te uiten. Als u het op beleefde wijze doet, zal uw klacht beter worden ontvangen. Maak uw voornemen bekend dat bepaalde product niet meer te kopen, totdat de reclamestijl verandert. Er zijn andere bedrijven die hetzelfde produceren zonder zich aan porno schuldig te maken. Op deze wijze kunnen we bijdragen tot een schoner milieu in onze samenleving.

Dr. Rafael de Ojeda, pr.