CheckStat

Pornografie?

 

Seksueel beladen reclame voor cosmetica, om je een auto, kleding, lingerie, een parfum  aan te smeren... Op abri’s en billboards,  op TV spotjes, films, video’s, et cetera. Ik hoef u niet te vertellen wat we allemaal dagelijks te zien krijgen.  Ze proberen elkaar steeds af te troeven, wie het verst gaat zonder ‘onfatsoenlijk’ over te komen.

 

Daarbij komt nog het internet pornoaanbod. Begin mei 2002 vielen er 4 van de 10 meest bezochte websites onder de categorie: erotiek of “adult”, wat in gewoon Nederlands staat voor pornografie.

 

Pornografie is seksuele handelingen -zowel werkelijk als voorgewend- welbewust vertonen. Er is weliswaar een onderscheid tussen zachte en harde pornografie zoals je bij soft en harddrugs hebt. De een is erger dan de ander maar beide zijn slecht voor de gebruiker. Porno haalt de seksualiteit uit de context van de intimiteit die haar eigen is en dompelt de betrokkenen in de illusie van een schijnwereld. De menselijke seksualiteit is een en al werkelijkheid en laat niet met zich spelen. Porno wordt verdedigd op grond van de vrijheid van meningsuiting en expressie en maakt van seks een stuk speelgoed.

 

Waarom zou pornografie slecht zijn? Je doet niemand kwaad? Je kijkt alleen maar en je laat je gedachten de vrije loop! De feiten bewijzen dat het minder onschuldig is dan de promotors ons willen doen geloven. Wat ze zoeken is geld. Porno is een hoog lonend bedrijf. In een betrouwbaar Amerikaans rapport voor het jaar 1997 werd gesteld dat alleen voor de VS in datzelfde jaar 8 biljoen dollar zijn bemoeid en 630 miljoen ‘adult’ video’s werden gehuurd.

 

Internet is de goedkoopste, snelste en meest anonieme pornografische bron. Bij een recent VS onderzoek bleek dat 70 % van de minderjarigen die pornografie op internet zoeken dat doen in openbare scholen en bibliotheken. De meeste pornokijkers zijn jongens tussen de 12 en de 17 jaar oud. 

 

Iedereen klaagt van het aantal seksuele delicten, die telkens weer aan het licht komen. Kun je de  pedofilie schandalen binnen de rk kerk los zien van de pornoproblematiek? De pornografie zelf is een aantasting van de menselijke waardigheid: van  de modellen, de verkopers en de kijkers.

 

Ik geloof niet in de oprechte bedoeling van de pornomakers die deze ‘kunstuitingen’ aan de kinderen brengen. Pornografie werkt verslavend en als je je eenmaal begeven hebt op dit pad blijft porno meestal niet bij eenmalige acties. Het is meer een vorm van geestelijk kanker dat de persoon tot bederf brengt.  Psychiater Victor Cline (1996) noemt vier progressieve fasen van pornografie: verslaving,  escalatie -steeds meer willen-, gevoelsafstomping -gaande weg is het minder erg-, en overgaan tot actie (“acting out’).  Natuurlijk hoeft het niet altijd het ergste te betekenen maar het is dom om te zeggen dat pornografie (ook soft) onschuldig is.

 

Zonder twijfel heeft porno een vernietigend effect op de samenleving. Er bestaat een bewezen link tussen seksuele misdrijven en pornografie. Een politierapport van Los Angeles voor de periode 1981-1991 stelde vast dat 81% van de gedetineerden wegens seksdelicten regelmatig gebruik maakten van gewelddadige pornografie.

 

Porno  wekt de indruk dat vrouwen het zelfs leuk vinden mee te doen aan perverse vormen van seks. De jongste vorm van perversie is porno voor vrouwen op de markt te introduceren. Hiermee wordt de weg gebaand voor exhibitionisme, prostitutie, en het zien van vrouwen, mannen of kinderen als puur seksobject. Porno is een vorm van geestelijk echtbreuk en bevordert de huwelijksontrouw van de gehuwden. Afgezien van de affectieve drama’s van echtscheiding is het ook een financiële strop voor de maatschappij (wat gescheiden ouders aan alimentaties moeten betalen!).  Pornogeld is een investering in de ondergang van de samenleving. Is dat wat we willen?

 

Gezien de huidige ontwikkeling is het nodig dat de burgers zelf wat doen. De overheid is niet in staat door onwil om de productie en verspreiding van pornomateriaal te verhinderen. Het is niet voldoende binnenskamers te klagen. Hebt u er zoals ik niet genoeg van?  Als dat zo is, doe er wat aan alstublieft. En, als u  wat doet kunt u een positief resultaat verwachten? Dat is niet gegarandeerd maar moet nog blijken.

 

‘Seks verkoopt’, is het bekende recept. De meeste bedrijven reageren niet op grond van morele argumenten, het enige argument dat ze begrijpen is de ‘kassa’ en daar moet je ze treffen.

 

In het jaar 2000 kondigde een Canadees TV station in de stad Des Moines, (aantal inwoners, vergelijkbaar met Amsterdam e.o.) zijn voornemen aan om pornografie op hun vaste kabelaanbieding op te nemen. Vele abonnees vonden het erg maar dachten dat er niets aan te doen zou zijn. Een ondernemer was het persoonlijk niet mee eens en dacht contact op te nemen met de religieuze leiders van zijn stad. De volgende ochtend begon hij te bellen: katholiek, lutheraan, joods, baptist, methodist, presbyteriaan, episcopaliaan, et cetera. Op een na was iedereen achter het initiatief om de pornozender te weigeren. Ze mobiliseerden hun achterban: die het wilde moest drie minuten er aan besteden en elke dag de omroep opbellen om uit te leggen waarom ze tegen porno op de kabel waren. Enkele dagen kwamen meer dan 30.000 telefoontjes binnen gedurende drie weken. Gaandeweg belden naast particulieren  enkele bedrijven die op TV hun spotjes uitzonden om te zeggen dat ze het elders zouden doen als dat idee doorging.  In dit geval is die strijd -althans voorlopig- gewonnen.

 

Vanzelfsprekend is de eerste stap porno ver van je eigen huis te houden. Maar wees niet bang om een stap verder te gaan. Als u de krant leest of op straat komt en geconfronteerd wordt met smakeloze reclame, protesteer dan maar. Neem de telefoongids en zoek het adres op van dat bedrijf. Schrijf een brief of een e-mail, of bel dan op en uit uw ongenoegen over de pornoreclame. Doet u  het op beleefde wijze dan zal uw klacht  beter worden ontvangen. Raak niet gewend aan het fenomeen van de softporno op straatreclame. Beslis dat bepaalde product niet meer te kopen: tot koersverandering ga niet meer winkelen bij die modeketen die leuke kleding verkoopt, lingerie, drank of ijsjes.  Er zijn andere bedrijven  die hetzelfde produceren zonder zich aan porno schuldig te maken.

 

 

Dr. R.P.M. de Ojeda

rojeda@dds.nl

(19556 - 8 feb 03)

jurist en priester te Amsterdam