Hoe kan ik ermee ophouden om de massa achterna te lopen?

Het antwoord op deze vraag is verwant aan het antwoord op vraag 12: “Wat zal ik doen met mijn leven?” Vraag 12 gaat over iets weten, namelijk de wil van God. De nieuwe vraag gaat over iets voelen, namelijk het gevoel weggetrokken te worden van wat God wil.

De huidige periode in jouw leven is een tijd om te proberen geleidelijk je vleugels uit te slaan, jezelf te zijn, en uit te vinden wie je bent. Vroeger vertelden je ouders je alles wat je moest weten, nu moet je steeds meer zelf uitvinden. Dat is soms moeilijk. De makkelijke manier om uit dit dilemma te komen is, de massa voor jou datgene te laten doen wat je ouders voorheen deden. Daarom voel je dat er tegelijkertijd in verschillende richting aan je wordt getrokken, aan de ene kant om jezelf als individu te zijn en aan de andere kant om je te conformeren aan de massa.

Hoe kan je jezelf zijn en stoppen met, in het blinde weg, de massa te volgen? God zal je vrij maken jezelf te zijn hoe meer je Hem volgt. Het volgen van God betekent geen blinde overgave, omdat Hij alleen jou perfect kent. Wat je was, wat je bent en wat je zult worden. Wat God wenst is dat je opgroeit met een vrije wil. Hij wil dat je het goede kiest en niet het kwade, maar Hij wil dat jij een keuze maakt. Wanneer je God volgt zul je een zelfstandig individu worden. Je zult dan niet de massa blindelings hoeven te volgen wanneer je dat niet wilt of wanneer je denkt dat de massa verkeerd bezig is. God zei: “Al zijn degenen die kwaad willen talrijk, gij zult u niet bij hen aansluiten. Bij een rechtsgeding zult ge uw verklaring niet laten beïnvloeden door de meerderheid en zo het recht verkrachten” (Ex 23, 2).

Wij lopen achter de massa aan omdat we geaccepteerd willen worden, bewondering wensen en aardig gevonden willen worden. Maar de mensen, door wie wij het meest bewonderd willen worden, zullen ons niet bewonderen wanneer we geen durf of ruggengraat hebben. Ze zullen ons bewonderen omdat we moedig zijn en staan voor datgene waar we in geloven. De beste manier om niet aardig gevonden te worden is om je veel zorgen te maken over de vraag of je wel aardig gevonden wordt. De beste manier om geaccepteerd te worden is gewoon jezelf zijn en je geen zorgen maken of je geaccepteerd wordt.

Wanneer je dan geaccepteerd wordt, weet je zeker dat dit komt omdat je jezelf bent en niet omdat je je anders voordoet of omdat je compromissen sluit om maar geaccepteerd te worden (Spr 21, 21). Lees Joz 24, 14-15).

God lijkt op zout. Hij brengt de speciale smaak aan bij alle soorten voedsel. Zout maakt dat het vlees meer als vlees, de vis meer als vis en de eieren meer als eieren smaken. Zo bevrijdt God je zodat je meer jezelf kunt zijn en niet minder (Joh 8, 32). Een échte persoonlijkheid, een echte identiteit krijgen wij van onze Schepper, die houdt van al die verschillende persoonlijkheden, en die krijgen wij niet door de massa te volgen. Jezus zei tot Zijn leerlingen (dat zijn wij!): “Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden” (Mat 5, 13). Dé manier om vertrapt te worden is door een nietszeggend figuur te worden. De manier om andere mensen op te vrolijken en te helpen is door iemand te zijn die iets betekent. En dé manier om een dergelijk iemand te worden is door Hem, die jou tot iemand maakt, te beminnen en te volgen en niet diegenen, die van jou een nietsnut maken.

Er zijn slechts drie redenen om iets te doen (en het vaak gehoorde “iedereen doet het” hoort daar niet bij). Deze drie redenen zijn: 1) omdat je iets behoort te doen (een morele plicht); 2) omdat iets noodzakelijk is (praktische dingen zoals eten); 3) omdat jij en alleen jijzelf iets echt wilt.

Lees meer hierover in Psalm 1.

 

 

CheckStat