“Ik zend u als lammeren onder de wolven”

 

De lezingen van deze zondag spreken tot ons over het vertrouwen in God en tevens over onze plicht om het evangelie te verkondigen.

In de eerste lezing van de profeet Jesaja hoorden wij: “Zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik u troosten. Gij zult gedragen worden op de arm, vertroeteld op de schoot!” (Jes. 66, 10-14).

Is ons vertrouwen in God, zoals dat van een kind in de armen van zijn moeder? Dat is niet gemakkelijk.

In het evangelie hebben we geluisterd naar het verhaal van de 72 leerlingen die door Jezus worden uitgezonden om zijn weg voor te bereiden. Twee aan twee. Er is veel werk voor weinig arbeiders. En zij gingen allemaal erop af.

Op het eerste gezicht kan het lijken dat dit niet veel te maken heeft met vertrouwen in God. Als je het nader bekijkt zie je hoe Jezus zijn leerlingen vraagt om een absoluut vertrouwen te hebben in Gods macht.

“Ik zend u als lammeren onder de wolven” (Lc. 10, 1-19).

Als lammeren onder de wolven, is een sterke uitdrukking. Dat betekent gevaren. Kunt u zich voorstellen wat het is een aantal lammeren tussen wolven op een open veld?

En wat hebben ze meegemaakt? Zij keerden vol blijdschap terug. Zij hadden wonderlijke dingen zien gebeuren. Als de apostelen enig succes hebben in hun werk dan ligt het niet aan hen, maar aan de macht van God.

Ook wij al christenen in de 21e eeuw zijn door God geroepen om bij te dragen aan de verkondiging van het evangelie. Veel van onze vrienden en kennissen hebben misschien wel over Jezus gehoord, maar zij doen daar verder niets meer mee. Sommigen zoeken hun heil in horoscopen, in spiritistische sessies, in sekten. Kunnen we hen niet helpen om te ontdekken dat alleen maar Christus de verlosser is?

Christus is God. Na de Franse revolutie rond het jaar 1800 probeerde men allerlei christelijke waarden naar de achtergrond te schuiven. Er was iemand die probeerde en eigen godsdienst te ontwerpen. Op een dag had deze man een ontmoeting met Napoleon en vertelde hem dat. Dat hij teleurgesteld was dat zijn godsdienst geen wortel wilde schieten. Napoleon zou tegen hem gezegd hebben: wilt u concurreren met Jezus Christus? – Dan zou u zich kunnen laten kruisigen en drie dagen later weer opwekken. 

Alleen Christus is werkelijk God en daarom kan hij ons uitnodigen om zijn leer over de hele wereld te verkondigen. Hoe zullen we dat doen? Om de boodschap van Jezus te verkondigen dienen we zelf vol van Hem te zijn. Door te bidden, door het regelmatig ontvangen van de sacramenten: vooral de biecht en de eucharistie.

Wij zullen ook wonderen zien: dat wij zelf meer van God gaan houden, dat andere mensen besluiten open te staan voor God en zijn Kerk.

Welke weg heeft Jezus voor ons uitgestippeld? Dat wij God liefhebben en de naaste uit liefde tot God. Alleen als Hij ons helpt kunnen we in alle omstandigheden liefhebben.

Liefde betekent dienen. Liefde is geven en zichzelf geven. We geven wat we zijn en wat we hebben: tijd, geld, talenten, vaardigheden, energieën, bezit... Wat zou van onze kerkgemeenschap zijn zonder zoveel mensen die dit doen?

En wat nog meer? De werken van barmhartigheid zijn een goede samenvatting van onze inzet voor het evangelie. Aan armen te eten en te drinken geven door geld aan goede doelen te schenken. Aandacht voor de ontheemde, voor de dakloze. Als ik met hen te maken krijg: probeer ik ze met respect en liefde te bejegenen? Zieken en bejaarden bezoeken. Dat we de nood van de mensen niet onverschillig toeschouwen. Het verdragen van de fouten van onze naaste wetend dat we die zelf ook hebben. Bidden voor levenden en overledenen. Als wij dat doen zal het evangelie spreken uit ons handelen.

Dit is een heel programma dat ons hele leven nodig heeft om te bereiken. We moeten voortdurend blijven leren. Besteden we tijd aan het lezen van het evangelie? Hebben wij thuis de catechismus van de kerk om antwoord te vinden op levens vragen? Boeken of tijdschriften, goede websites met correcte informatie... Dit zijn middelen die ons zullen helpen om “verantwoording te geven aan wie ons rekenschap vraagt van de hoop die in ons leeft” (1 Pet. 3,15). Zonder te vergeten dat de evangelisatie alleen maar mogelijk is als Jezus in ons leeft. En erop vertrouwend dat wij een opdracht van Jezus zelf vervullen.

 

 

CheckStat