Het huwelijk als basis voor het gezin

 

We vieren het feest van de heilige Familie. Dag om stil te staat bij wat het gezin is en om voor de gezinnen te bidden. Ook voor degenen die binnenkort een gezin zullen stichten.

   

(aantekeningen van een voordracht; enkele voorbeelden en nuancering ontbreken)

Het boek Ecclesiasticus  legt uit hoe wij het vierde gebod kunnen beleven: ‘eer uw vader en uw moeder’.

Het is niet nodig te bewijzen hoe belangrijk het gezin is en zeker voor de opvoeding van kinderen.

Vandaag wilde ik onze aandacht richten op de basis van het gezin: nl. het huwelijk.  

Het huwelijk is een levensgemeenschap tussen man en vrouw gericht op wederzijdse steun en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen. Een man, een vrouw, en tot het einde van hun leven: dát is het plan van God voor het huwelijk: één en onverbreekbaar.

Onze maatschappij heeft zich op technisch vlak behoorlijk ontwikkeld in korte tijd. Maar kunnen we eerlijk zeggen dat er meer gelukkige gezinnen zijn gekomen? Dat zou een belangrijke ontwikkeling zijn, vindt u niet?

In Nederland -gemiddeld- één derde van de huwelijken eindigt in echtscheiding. Echtscheiding wordt beschouwd als een verworvenheid van de beschaving, en toch is het zichtbaar een ramp voor het gezin en de maatschappij. Ieder gezin beschouwt het als een mislukking als een echtpaar uit elkaar gaat.

Hoe komt dat? Ik zal een aantal punten naar voren brengen en u begrijpt dat in vijf minuten niet mogelijk is in allerlei details te treden. Als u vragen of opmerkingen hierover hebt ben ik en de andere priesters gaarne bereid u te woord te staan.

Allereerst zou ik willen herinneren dat seks bedoeld is voor het huwelijk. Zomaar samenwonen zonder getrouwd te zijn is niet de wens van Christus. Als u iemand kent die samenwoont kunnen we hen aansporen: waarom overwegen jullie niet te gaan trouwen? Voor God, voor de kerk. In vrijheid, niet gedwongen.

In de Onze Lieve Vrouwekerk verheugen we ons over het groeiend aantal huwelijksvieringen: op dit moment staan 8 in de agenda van volgend jaar. Het huwelijk maakt twee mensen diep gelukkig. Maar we moeten oppassen de menselijke liefde niet te vergoddelijken. God alleen kan ons absoluut geluk schenken, en dat in het eeuwig leven. He huwelijk is meer dan verliefdheid: je leven delen, met de goede en de minder goede kanten.

Een tweede veel verbrede dwaling is te denken dat het voornaamste doel van het huwelijk is het heel goed met elkaar te hebben, en dat kinderen een optioneel extra zijn. Zoals bepaalde accessoires ban een auto: je kunt er ook zonder. Natuurlijk is het zeer belangrijk om elkaar te kunnen steunen; maar dat mag niet tegengesteld worden tot de kinderen.

Huwelijksliefde is bedoeld om gezinsliefde te worden. Jonge mensen die getrouwd zijn: wacht niet om kinderen te krijgen! Stel het niet vrijwillig uit. Een ander probleem is wanneer de kinderen een echtpaar niet gegund worden.

Het grootste project waar jullie aan samenwerken is jullie kinderen: volwassen mensen van hen weten te maken. De maatschappij en de kerk hebben kinderen nodig. Laat de kinderen tot mij komen, zei Jezus. In een kerk was er een mededeling op het prikbord: Kinderen, zelfs krijsende kinderen zijn welkom. 

Elk huwelijk maakt een crisis door: soms klein, soms heftig. De beproeving van de liefde kan een huwelijk sterker maken. Dat zijn momenten van trouw en volharding.

Wat is trouw? “wat ouders willen voor hun kinderen en wat kinderen willen voor hun ouders”. Trouw is een groot goed. Huwelijk en gezin eisen offers, zoals Jozef en Maria die ook gebracht hebben. Die offers voor het gezin maken jullie tot een beter mens.

Wees er zeker van dat God aan jullie zijde staat. God is een betere partner dan de maatschappelijke druk die de echtscheiding of het samenwonen neigt goed te praten.

Heilige Maria, Heilige Jozef, Bid voor alle huwelijken en gezinnen. Dat ze trouw aan elkaar mogen blijven.