Bestaat godsdienst alleen voor “religieuze mensen”?

Nee. Religie betekent “een relatie” hebben (met God), en dat geldt voor iedereen, omdat God ieder van ons geschapen heeft en ons allemaal houdt.

Godsdienst is niet alleen voor mensen die zich religieus voelen. Je hoeft je zelfs helemaal niet religieus te voelen. Je kunt je zelfs in de kerk vervelen en je toch niet vervelen met God, toch in Hem geloven, toch op Hem hopen en toch van Hem houden. Godsdienst gaat niet over religie, maar over God. Echte godsdienst houdt niet van zichzelf, maar van God.

En wat zijn “religieuze mensen” eigenlijk? Diegene die deze vraag stelt “Bestaat godsdienst alleen voor religieuze mensen?”, denkt waarschijnlijk dat religieuze mensen “watjes” of “sullen” zijn. Maar denk je dat Jezus een watje was of een sul ?

Je gaat niet geloven door te denken: “Ik ben een religieus persoon”. Je moet niet denken: “Ik voel me vandaag wat religieus. Ik denk dat ik wel trek heb in een god. Heb je er één voor mij die ik kan aanbidden a.u.b.?”

De vijf belangrijkste pijlers van het katholieke geloof gelden voor iedereen.

1. De kern van het katholieke – en ook van het protestantse, joodse en moslim – geloof, is: “De Heer, en alleen de Heer, is onze God. Bemint de Heer met heel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw krachten” (Deut 6, 4-5). Jezus zei over dit gebod: “Dit is het grootste en belangrijkste gebod” (Mat 22, 38).

2. “Het tweede belangrijkste gebod is daarmee gelijkwaardig: Bemin uw naaste als uzelf” (Mat 22, 39).

3. De lijm waarmee we als het ware aan God vastgeplakt zitten, de “bemiddelaar” tussen God en de mensheid, Degene die de religieuze relatie mogelijk maakt is Jezus, de God-mens. Hij is er ook voor iedereen. Hij zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader tenzij door Mij (Joh 14, 6).

4. We kennen Jezus door de leer van de Kerk. Daarom is de Kerk er ook voor iedereen.

5. Evenzo de Bijbel, het boek van de Kerk.

Mensen kunnen religieuze gevoelens hebben voor veel dingen. Sommige mensen verafgoden geld, plezier, macht, hun baan of hun land. Er bestaan geen mensen die niet religieus zijn, er zijn wel afgoden.

 

CheckStat