Drie Koningen 2005

 

Zoals de drie Wijzen uit het Oosten zijn we gekomen om Jezus te aanbidden. De Heer openbaart zich vandaag tot alle volkeren.

 

Ons aller ogen staan gericht naar het Oosten.

We leven mee met de bevolking in IndonesiŽ, Sri Lanka, India, Thailand... die getroffen zijn door de zeebeving en 'tsunami' (vloedgolf).

 

Vandaag vieren we het hoogfeest van Drie Koningen. 

Drie Wijzen waren vanuit het verre Oosten gekomen op zoek naar Jezus.

Zij hadden zijn ster gezien en waren die gevolgd.

Dicht bij Jeruzalem waren ze de ster kwijt en

Op aanwijzing van de schriftgeleerden gaan ze naar Betlehem.

"Opeens ging de ster voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats

waar het kind was" (Mt. 2, 9). 

Toen ze opnieuw de ster zagen werden ze "vervuld met buitengewone vreugde" (Mt. 2, 10).

De ster wijst hen de weg naar Jezus Christus. Hij die de bron is van de diepste vreugde van de mens.

 

"Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria" (Mt 2, 11).

Op het eerste gezicht niets bijzonders.

Toch was dit Kind anders dan alle andere kinderen:

Hij is de enige Zoon van God, 

Hij heef zichzelf ontdaan van zijn heerlijkheid (Fil 2, 7).

Hij is naar de aarde gekomen om te sterven aan het kruis.

Hij kwam onder ons en is arm geworden, om ons zijn goddelijke heerlijkheid te tonen, 

die wij ten volle zullen aanschouwen in de hemel.

Tijdens dit aardse leven kunnen wij het verdriet nooit 100 % uitbannen.

 

Wie had er een groter teken van liefde kunnen bedenken?

Wij staan in diep ontzag ten aanschouwen van dit mysterie.

"Ze vielen op hun knieŽn en huldigden het" ( Mt 2, 11).

De Wijzen erkenden en aanbaden de baby die Maria in haar armen had,

als Hem op wie de volken hadden gewacht

en door de profeten voorspeld;

en zo kunnen wij Hem vandaag aanbidden in de eucharistie en Hem erkennen als

onze Schepper, onze enige Heer en Verlosser.

 

"Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk" (Mt. 2, 11). Deze geschenken symboliseren ware verering. Met goud benadrukken zij zijn koninklijke goddelijkheid; met de wierook erkennen ze Hem als priester van het Nieuwe Verbond; en door Hem mirre aan te bieden huldigen ze de profeet die zijn eigen bloed zal vergieten om de mensheid met de Vader te verzoenen.

 

Wat voor cadeau 's zouden we aan de Heer kunnen geven?

 

Beste mensen, geven ook jullie de Heer het goud van je leven, namelijk de vrijheid om Hem uit liefde te volgen en vol geloof gehoor te geven aan zijn stem.

 

Laat de wierook van je vurige gebed naar Hem opstijgen in een lofzang.

 

Schenk Hem de mirre van je gevoel van totale dankbaarheid jegens Hem, waarlijk mens, 

die ons zozeer heeft liefgehad dat Hij bereid was om als een misdadiger te sterven op Golgotha.

 

Laat ik me soms leiden door de drang om te geloven in oppervlakkige mythen van macht en succes? De Heer vanuit de stal zegt ons: geef niet toe aan tijdelijke illusies en tijdelijke bevliegingen. Stel je teweer tegen de verleiding van rijkdom en consumentisme, zoals die bijvoorbeeld door de reclame worden gepresenteerd. We weten dat het nep is maar toch trappen we er soms in.

 

"De Drie Wijzen gingen langs een andere weg naar hun land terug" (Mt. 2, 12). Deze route kan symbool staan voor de bekering waartoe een ieder die Jezus ontmoet, geroepen wordt.

Als wij naar Christus luisteren en Hem aanbidden komen we tot voornemens en moedige keuzes:

 

Me laten dopen of katholiek worden als ik al genoeg nagedacht heb;

De roeping volgen die de Heer ons aangeeft, een leven van meer toewijding aan God.

Consequenter elke dag tijd vrijmaken voor gebed en meditatie van het Evangelie.

Mijn zonden belijden in een goede biecht, enzovoort. Beslissingen groot en klein.

 

Als het waar is dat God Mens is geworden zouden we zeer blij moeten zijn.

Hoe zit het met onze blijdschap? Mensen die van ver komen zeggen ons:

waarom te midden van zoveel comfort en luxe zien jullie er triest uit?

 

Zou het niet zijn dat we niet genoeg naar het kindje in de kribbe kijken? Dat we teveel naar andere dingen kijken, bijvoorbeeld de materiele rijkdom?

Kijk ik naar de mensen om me heen? Aanvaard ik de anderen zoals ze zijn?

Of heten we alleen maar welkom wie zijn zoals wij zijn? zelfde ras, zelfde cultuur, zelfde taal, zelfde godsdienst en zelfde ideeŽn? 

 

Verscheidenheid is iets goeds. De christenen moeten oppassen dat ze geen verkeerde droom volgen van de homogeniteit: het allemaal gelijk zijn. Kijken we naar de verscheidenheid van mensen rond de kribbe: Maria, een eenvoudig meisje uit Nazaret; Jozef, een timmerman; de herders waren degenen die toevallig die nacht hun kudde bewaakten; de Wijzen kwamen van ver, niemand kende ze. De traditie schildert ze in verschillende kleuren: wit, geel, zwart. Gemengd dus, verschillend.

 

Bidden wij voor de eenheid tussen de mensen.

Spannen we ons in opdat er meer blijdschap is in ons eigen thuis.

Dat we de anderen leren te accepteren zoals ze zijn.

Dat er naar aanleiding van de zeebeving  in Zuidoost AziŽ, meer eenheid

onder de bevolkingsgroepen mag komen. Dat ze met elkaar in vrede mogen leven.

Dat deze grote ramp een golf van solidariteit mag brengen.

 

The Church needs true witnesses for the new evangelisation.

The Church needs new saints as Bonifatius, Ursula, Albertus, 

and of more recent times Edith Stein, Adolph Kolping.

On this day of Epiphany let us pray that 

Jesus Christ may be recognised as the Son of God.

First of all by ourselves and all christians. 

That through the unity of the Church Peace may grow in the world.

 

Amen.

 

______________

 

Zie:  Boodschap voor de 20e Wereld jongerendag, Keulen, augustus 2005, van Z.H. Johannes Paulus II en de preek van kardinaal Danneels op kerstnacht 2004.