Het lijkt me logisch dat de bijbel in iedere tijd een taalaanpassing krijgt. De clou van het verstaan van de bijbel ligt mijns inziens meer in de geest dan in de letter van de tekst.
 
Het christelijk geloof is geen `godsdienst van het boek' maar de godsdienst van het `Woord' van God. Niet van een geschreven en stom woord, maar van het mensgeworden, levende Woord, zei Bernardus van Clairvaux.
 
Christus, het eeuwige Woord van de levende God, moet door de heilige Geest onze geest toegankelijk maken `voor het begrijpen van de Schriften' (Lc. 24,45), opdat zij geen dode letter blijven. Dit is althans de oprechte mening van een gelovige in de rk-kerk.
 
Het is de taak van exegeten en vertalers te streven naar een dieper begrijpen en verklaren van de zin van de heilige Schrift, opdat door deze als het ware voorbereidende studie het oordeel van de kerk als geheel kan rijpen.
 
Alles wat betrekking heeft op de methode van de schriftverklaring, is uiteindelijk onderworpen aan het oordeel van de kerkgemeenschap die de taak heeft om het woord van God te bewaren en te verklaren.
 
Met Augustinus kan ik nu ook zeggen, met veel respect voor het werk van wetenschappers en vertalers: Ik zou het evangelie niet geloven, als het gezag van de katholieke kerk mij er niet toe aanzette.

Dr. R.P.M. Ojeda, Priester en kerkjurist Amsterdam