Hoe kan de Bijbel mij helpen om mijzelf te kennen?

De Bijbel is Gods boek, Gods Woord aan ons. God “inspireerde” de menselijke schrijvers van dit boek. Dat betekent dat ieder bijbelboek twee schrijvers heeft, een menselijke en een goddelijke. De Bijbel is het Woord van God in de taal van mensen.

Die benaming, “het Woord van God”, is ook de naam van een Persoon. Ook Jezus wordt “Het Woord van God” genoemd (Joh 1, 1-14; Apok 19, 13). De Bijbel heeft, net als Jezus, twee naturen, een menselijke en een goddelijke.

Net als Jezus is de Bijbel tegelijkertijd geheel menselijk en geheel goddelijk. Het is niet zo dat sommige gedeelten alleen maar menselijk zijn en sommige gedeelten alleen maar goddelijk. De Bijbel is in zijn geheel menselijk, want hij werd geschreven door mensen en hij is in zijn geheel goddelijk, want deze menselijke schrijvers werden allemaal geďnspireerd door God. Dit betekent niet dat God de schrijvers de exacte woorden in hun oor fluisterde, maar dat God in Zijn voorzienigheid geregeld heeft dat de schrijvers juist dat zouden schrijven wat Hij ons wilde laten weten.

Hij heeft ook in Zijn voorzienigheid geregeld dat de Kerk, die Jezus ons heeft nagelaten, juist de goede boeken eruit gekozen heeft om de “canon” te vormen, oftewel de lijst van boeken waaruit de Bijbel bestaat.

Aangezien de Bijbel Gods boek is en aangezien God het geheim van onze identiteit kent (vraag 1) moet je, om het geheim van je eigen identiteit te vinden, de Bijbel lezen.

Je kunt jezelf alleen begrijpen door God, die jouw auteur is, te leren kennen. Maar je kunt God het beste leren kennen door Jezus te ontmoeten, “de zichtbare gelijkenis van de onzichtbare God” (Col 1, 15). Daarom kan je jezelf het beste leren kennen door Jezus te leren kennen. Hij is het belangrijkste onderwerp van dit boek.

 

CheckStat