Passiezondag

(Lucas, hoofdstuk 23)

Één beeld zegt meer dan duizend woorden. Het Passieverhaal zegt meer dan duizend preken. De Palmpasenstok die kinderen maken is vrolijk versierd. Hoofdelement is het kruis en bovenop het broden haantje. Samenvatting van de Goede Week: het kruis van Jezus, de verloochening van Petrus, de Eucharistie en het aanbreken van een nieuwe dag.

Jezus wordt voor het Sanhedrin gebracht. Het Sanhedrin is een religieuze rechtbank van Israël. Hier wordt Jezus veroordeeld omdat Hij beweert Zoon van God te zijn en dat betekent de doodstraf voor de Joodse wet.

Maar de Romeinen hadden het alleenrecht om een doodvonnis uit te voeren. Daarom gaat het Sanhedrin naar Pilatus. De Romeinen waren zeer tolerant in religieuze zaken en ze moesten dus de aanklacht een politieke tint geven: Hij noemt zich koning, hij erkent de Keizer niet.

Pilatus begrijpt dat de aanklacht niet klopt maar durft niet voor Jezus op te komen.

Ben ik rechtvaardig met de mensen?

Probeer ik uit principes te leven?

Herodes krijgt Jezus te zien en is zo oppervlakkig dat Jezus geen enkel woord in zijn aanwezigheid heeft gesproken.

Proberen wij serieus bezig te zijn met de belangrijke dingen van het leven of ben ik teveel gericht op genot en pleziertjes? Ben ik gericht op de anderen of teveel bezig met mijzelf?

De vrouwen langs de weg tonen veel durf door hun medelijden, want zij mochten dat niet doen volgens de Talmud, de Joodse wet. “Weent niet over mij... Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?”

Wat betekent dit? Er komt een tijd van oordeel: aan het einde van ons leven, aan het einde van de wereld. God kent een tijd van rechtvaardigheid onder de mensen. Het groene hout staat voor de onschuldige. Het dorre hout staat voor de zondaar, de schuldige. Jezus is de onschuldige bij uitstek. Jezus sterft om ons van de zonde te verlossen. Hij is niet in de wereld gekomen om ons te veroordelen maar om ons te verlossen. Groter dan onze zonden is Gods goedheid en barmhartigheid. Het groene hout is leven. En het geestelijk leven is verbonden zijn met Christus.

Jezus vraagt om vergiffenis voor zijn beulen. Hij doet wat hij gezegd heeft. Hij vergeeft en verontschuldigt. “Ze weten niet wat ze doen”.

Zijn wij barmhartig in ons oordeel over anderen?

Maria staat naast Jezus’ kruis, vol verdriet, maar met zelfbeheersing. Zij is onze steun bij de moeilijke ogenblikken van ons leven, zoals bijv. de ziekte of de dood van een geliefde. Maria helpt ons om antwoord te geven op de vraag, wie is deze gekruisigde? Waarlijk, Hij is de Zoon van God.

At the beginning of the Holy Week we commemorate the entrance of Our Lord in Jerusalem. He is received as a king. Who would expect things to change so dramatically in five days?  We see our Lord on the cross, with two criminals at his side. One of them is sorry of his sins and asks Jesus: think of me when you get into your Kingdom. And Jesus gives him more than expected: today you will be with me in paradise. Let us renew our sorrowfulness and ask forgiveness for our sins. Let us forgive those who offend us. In this way we shall receive eternal life.

Amen.