Palmzondag 2008-03-15

 

Het is een van de langste evangelielezingen in het jaar:

heel de Passie van de Heer.

Wij kunnen onmogelijk op alle details letten.

Vragen wij de H. Jozef – die er niet was – ons te helpen deze geheimen te begrijpen: God en mens, die voor ons lijdt.

 

Wat zijn de voornaamste punten die wij zojuist hebben gelezen?

Jezus vraagt de hulp van zijn apostelen om een veulen te krijgen

Om daarna op het ezeltje gezeten Jeruzalem binnen gaan.

Het volk roept uit: Hosanna in den Hoge!

Een paar dagen later wordt Jezus gevangen genomen, veroordeeld en gekruisigd. Vanuit het kruis zegt Jezus: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

 

Het contrast kan bijna niet groter zijn. Van de hoogste roem tot de diepste vernedering.

Jezus, onze Heer en onze God.

Wat zegt dit woord van God aan mij persoonlijk vandaag?

De Goede Week is een tijd om meer te bidden.

Jezus vraagt aan ons , zijn leerlingen, o hem te vergezellen bij het bidden.

Wij willen graag bescheiden zijn, we vinden het niet erg een kleine ezel te zijn voor onze Lieve Heer. Jezus dragen is voor ons een eer.

De Goede week is een tijd van doen meer dan een tijd om te praten,

om Jezus te bewijzen dat we Hem liefhebben. Om minder bang te zijn voor het offer.

 

Er is een schilderij van Jezus met doornen gekroond, geschilderd door Jeroen Bosch. Jezus kijkt rechtstreeks in onze ogen.  Om Jezus heen zijn er vier mannenfiguren. Rechtsonder een brute die Jezus pijn doet. Linksonder een oudere man die Jezus cynisch uitlacht als of hij zou zeggen: waar doe het allemaal voor?

Rechtsboven een meeloper: iemand die niet kwaadaardig zou zijn maar de weg van de meerderheid kiest. En Linksboven een beschaafde man in nette kleding die medelijden voelt en beseft dat er best onrecht wordt gedaan maar niet durft voor Jezus op te komen en degene is die de doornenkroon op Jezus’ hoofd legt. Hij is bang om uit de boot te vallen. Iedereen doet toch mee aan het bespotten van deze koning?

 

Het zijn vier manieren om Jezus te doen lijden.

Dit kan ons helpen om naar onszelf te kijken.

Welke is onze persoonlijke houding tegenover Jezus?

Zou ik me kunnen identificeren met een van deze vier personen? Waarschijnlijk niet de eerste twee.  Maar misschien wel een beetje de  meeloper en de lafaard?

 

We kunnen denken dat we zelf Jezus nooit ter dood zouden veroordelen.  Maar is dat werkelijk zo? Is het niet zo dat elke keer dat we Jezus beledigen, dat we tegen Hem kiezen?

 

Laten we proberen op kleine dingen te letten: de zonde begint meestal klein. Een glaasje drinken. Daarna volgt een ander... Ik heb het in bedwang.  Maar later niet meer. Verkeerde lectuur pakken. Met één plaatje beginnen en daarna langzaam afglijden. Is dat niet voor Barabbas kiezen ipv Jezus?

 

Heer, ik zeg u nu: ik wil anders zijn. Ik wil zijn zoals Petrus, Johannes, Maria Magdalena. We zijn niet in staat Jezus van het lijden te verlossen. We zijn niet altijd dapper genoeg om u overal te volgen maar u weet wel dat we van u houden. Vergeef on onze zwakte.

 

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

Jezus voelt zich door zijn Vader verlaten. Wat een mysterie.

Mijn beminde leerling, waarom hebt gij mij verlaten?

Dat is een ervaringsgegeven.

 

Lijden is van alle tijden en ook deel van ons eigen leven. Het grootste lijden is wat anderen ons aandoen.

Hoe kan ik Jezus vergezellen opdat hij zich niet door mij verlaten voelt? Hoe kan ik het lijden van Jezus verminderen?

Door te bidden, door goed te werken. Door anderen te helpen. Door respect voor elkaar te tonen. Dat we onze huisgenoten en collega’s nooit met opzet pijn doen of vernederen.

 

Met Maria en Jozef, met Petrus en de Magdalena, met Johannes, leggen we ons eigen lijden in de handen van de Heer. Op het altaar. Met Hem verenigd in de H. Communie. Amen.