CheckStat
Als U naar een grote Kerststal kijkt, hoeveel mensen of groepen mensen zijn er rond het Kindje Jezus

Opdracht van de Heer in de Tempel, Marialichtmis 2 februari 2003

 

We hebben geluisterd naar het Lucasevangelie. Jezus heeft ons bestaan willen delen (Hebr. 2, 14 – vgl.). Hij wil zich aan de wet van Mozes onderwerpen. De profeet zingt: Let op, hij komt! (Mal. 3,1). Gaat open al oude deuren, de koning der glorie komt binnen.

De God Mens wordt de tempel binnengedragen, en door de bejaarde Simeon begroet: Het heil voor alle volken. Een licht dat voor de heidenen straalt; een glorie voor uw volk Israël.

Van wie krijgt Lucas zoveel informatie over de opdracht van Jezus in de tempel? Vast en zeker van Maria die de enige getuige is die hij heeft gesproken. Hoe vaak zal Maria deze gebeurtenis niet hebben overwogen? “Zij bewaarde het in haar hart en dacht erover na”.

Zij de ogen van Maria niet de beste manier om naar Jezus te kijken? Jezus’ gezicht schittert als de zon.

Misschien herinnert u zich een schilderij van Rembrandt met dit tafereel. Veel donkerbruin, haast zwart voor een groot deel. Onderaan iets naar links van het doek 3 figuren. Een oude man die bijna blind lijkt te zijn houdt Jezus als baby in handen. Zijlings zie je Maria en Jozef. Het licht straalt uit het gezicht van Jezus. Op dat moment zei Simeon: “Dit kind is bestemd tot een teken dat weersproken wordt... uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord”.

Maria wist dat Jezus zou komen om ons de Weg te zijn; een weg die ook voor haar het kruis betekent.

Wanneer waardeer je het licht het meest? Wanneer het donder is. In ons leven kan het donker worden. Donkere wolken bedreigen de wereld: oorlog, zinloos geweld, egoďsme...

Onlangs wandelde ik met een kennis langs de Singel. Het was donker. En vanaf de overkant konden we de kerk van de Krijtberg zien. Er was licht binnen en de glas in lood ramen waren verlicht. Het was een mooi gezicht omdat het buiten donker was.

Het licht van Jezus straalt uit naar buiten. Zo dient het licht van Christus in mij naar buiten uit te stralen. Licht en schaduw zullen er altijd zijn. Wat zou er van het schilderij van Rembrandt overblijven als de donkere kleuren verdwijnen?

Christus is het licht en wij aanbidden Hem zoals Simeon en Anna deden. Bekennen dat Hij God is en dat doorvertellen aan anderen.

Mag ik een suggestie doen? Maken we het voornemen om enkele malen per dag, -zeer bewust-, God te aanbidden. Vijftien of Twintig seconden per keer ons bewust worden van het feit dat God er is en dat wij ons leven aan Hem opdragen.

Bijvoorbeeld aan het begin van de dag, zo mogelijk op onze knieën, zeggen: “Mijn Heer en mijn God, ik plaats me volledig in uw handen. Ik offer u deze dag die U mij geeft”.  Op andere momenten zullen we dat in de stilte van ons hart doen: Om 12 uur door te denken aan de Engel des Heren die de boodschap aan Maria overbracht. Om 15 uur dat Jezus aan het kruis gestorven is. Wat doe ik voor Jezus terug? Om 18 uur wanneer de leerlingen van Emmaus aan Jezus zeiden: Blijf bij ons Heer, het is al avond... en voor het slapen gaan: Dank U Heer voor deze dag, ik aanbid U. Het spijt me dat ik niet alles heb gedaan wat U van me wilde.

 

Now I will say a few words in English:

 

In Our Catholic tradition light has a special significance. Remember that Jesus said: I am the light of the World, No follower of mine shall ever walk in darkness; He shall posses the light of life (John 8, 12). In the Liturgy of Baptism the priest gives a candle lit from the Paschal candle and says to the newly baptised: You have been enlightened by Christ. Walk always as children of the light and keep the flame of faith alive in your hearts. Today a young man will be baptised in this church: please pray for him.

Christ is our light, brothers and sisters. But he is a candle light. And this means that we have to take carte of it. Other wise it will be blown out by the wind of our sins and other worldly concerns.

May I suggest that when we light a candle to the Lord and our Lady, that we try to remember this: keep the light of faith alive in your hearts and in your deeds.

Amen.   

Laten we zingend ons geloof belijden.