CheckStat
Kerstmis 2002

Kerstmis 2002

 

Als U naar een grote Kerststal kijkt, hoeveel mensen of groepen mensen zijn er rond het Kindje Jezus? - Ik tel er dan 4. Maria, Jozef, de herders en de drie wijzen.

 

Is het mogelijk iets nieuws te ontdekken aan de betekenis van het kerstfeest? We kunnen het proberen. In de bijbel onderscheid je verschillende betekenissen. De eerste gaat uit van de letterlijke tekst van het verhaal. Daarbij hebben de teksten een symboliek van geestelijke betekenis die voor alle tijden geldt.

 

De heilige Jozefmaria die in oktober van dit jaar heilig is verklaard schreef hierover: “Als je het evangelie openslaat, bedenk dan dat wat daar verteld wordt er niet allen staat om te weten maar ook om te beleven… Alles … is gedetailleerd opgenomen opdat je het op je eigen leven toepast” (vgl. De smidse 754).

 

Ik wilde vannacht onze aandacht richten op de herders in het kerstverhaal om te zien of we van hen kunnen leren. Het zijn gewone mensen; ongeletterd - konden waarschijnlijk niet lezen of schrijven - en gewend om onder moeilijke omstandigheden te werken.

 

Is het niet frappant dat deze herders door God uitgekozen worden om de eerste getuigen te zijn van Christus’ geboorte? God houdt blijkbaar van eenvoud en ongekunsteldheid. Hoe zou ik reageren als ik een engel zou zien? Zou ik zijn boodschap geloven? “Ik verkondig U een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk” (Lc. 2) “Een kind is ons geboren, een zoon werd ons geschonken: Wonderbare raadsman, Goddelijke held; Eeuwige vader; Vrede vorst” zoals de profeet zei (Jes. 9, 1-6). Zou ik deze boodschap geloofwaardig hebben gevonden?

 

En wat doen de herders? Zij gaan onmiddellijk naar Betlehem om te zien wat er gebeurd is. Zie piekeren er niet over of dat wel of niet mogelijk kan zijn.

Een beroemde denker heeft gezegd: “Filosofen hebben de wereld geïnterpreteerd. Het gaat er nu echter om, de wereld te veranderen”. Waarvoor is God mens geworden? Opdat u en ik de wereld veranderen? Ja, helpen veranderen en dan bij onszelf beginnen. Ik kreeg een blad van een schoolkalender en daar stond: Wil je de wereld opruimen? Begin dan bij je eigen kamer.

 

Christus spoort ons aan om zelf beter te worden. We zouden van de herders best kunnen leren: op onze knieën gaan en het kind aanbidden! Is dat niet de diepste wijsheid die een mens kan hebben? Dat er een God is en dat wij mensen niet het laatste woord hebben?

 

Wat hebben Jozef, Maria en de Herders gemeen? Ze hebben weinig materiële bezittingen. Maar de Drie wijzen hebben wel bezittingen. Rijkdom is op zich niet slecht. Je kunt er veel goede dingen meedoen. Maar waar ligt dan de kern van Kerstmis? In de stal van Betlehem en niet in het consummisme. Wat alle deelnemers aan de kerststal hebben is een houding van innerlijke stilte waardoor ze open staan voor het mysterie, en dit is een houding van gebed.

 

“Als ik slechts één remedie zou kunnen voorschrijven voor de ziektes van de moderne wereld - zegt een bekende denker (Kierkegaard) - weet u wat ik dan zou voorstellen? - stilte. Want zelfs als het woord van God verkondigd zou worden, zou niemand het horen. Er is teveel lawaai. Schep juist daarom stilte!”.

 

Zouden we niet deze kerst wat stilte kunnen betrachten om na te denken en om te bidden? Om Jezus op deze manier te aanschouwen en van Hem te leren?

 

Now a few words in English

 

The shepherds went a short way from their place to Bethlehem. And the same applies to us: Jesus is very close to us. But God has traveled quite a distance to be here with us. (This is of course a human way of speaking). God who is infinite has made himself a baby. He who owns everything has chosen poverty, suffering and death. God has prepared this encounter with man during many centuries. At the end through a Mother and is born among us. After de Mass we shall wish each other a happy Christmas. A few days ago I visited an old lady, a widow who is ill in a hospital. She showed me a Christmas card that encouraged her a lot. It was written by a young fellow she had met at the hospital, who is a practicing Christian. And he ended his card with the following words: A happy Christmas, - what does that mean? Christmas comes from Christ; what I wish to you is a happy Christ. And this is also my wish to all of you here present tonight: Christ be with you.

 

Amen.

 

Laten we nu zingend ons geloof belijden.