*

 

De bruiloft van Kana en de aanwezigheid van Maria

 

De liturgie van deze zondag staat in het teken van het huwelijk. Het huwelijk op zijn best is een beeld van Gods liefde voor de mens. “Zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid, zal uw God zich verheugen in u” (Jes. 62,5).

 

Kana was een dorp ten Noord Oosten van Nazaret. Onder de genodigden wordt Maria door Johannes als eerste genoemd. Er is geen verwijzing naar Sint Jozef. Is dat toevallig? Zeker niet. We mogen veronderstellen dat Jozef al gestorven was.

 

Een bruiloft wordt groots gevierd. In deze kerk zijn het de meest vreugdevolle vieringen. Je merkt het onder andere aan de blijheid waarmee de leden van het Koor aan een huwelijksviering meewerken. Aanstaande vrijdag is er weer een huwelijkssluiting in deze kerk en we bidden graag voor de aanstaande echtgenoten, Aart Jan en Irina, die hier aanwezig zijn.

 

In het Oosten duurde zo’n feest meerdere dagen. Familieleden en vrienden gingen langs om het echtpaar te feliciteren. Iedereen was welkom, zelfs de voorbijgangers. De wijn was een onmisbaar element voor de maaltijden en de feestvreugde. Vooral de vrouwen hielpen met de bediening. Onze Lieve Vrouw zal dat ook gedaan hebben en daarom kon ze gauw merken dat de wijn opraakte.

 

Wij zien dat het goed is om feest te vieren en blij te zijn. Het is vandaag een gelegenheid om ons af te vragen of we gastvrij zijn met de mensen die bij ons over de vloer komen?

 

Jezus’ tegenwoordigheid in Kana is een teken dat God de liefde tussen man en vrouw zegent die bezegeld wordt in het huwelijk.

 

In het evangelie van Johannes zien we de Moeder van Jezus alleen maar twee keer optreden. Een is hier in Kana; de ander op de Calvarieberg. Tussen beide gebeurtenissen zijn er enkele gelijkenissen. De een is aan het begin van het openbare leven van Jezus, de tweede op het eind. Zal dit niet bedoeld zijn om aan te geven dat het hele werk van Jezus vergezeld wordt door de aanwezigheid van Maria? Maria handelt in beide gevallen als werkelijke Moeder van de Heer. Op beide momenten openbaart Jezus zijn goddelijke macht. Hij verandert water in wijn en zijn leerlingen geloven in Hem. De aarde wordt donker en de soldaat roept uit: dit is de zoon van God.

 

Welke plaats neemt de devotie tot Maria in mijn eigen leven? Thuis hebben we iconen, Maria afbeeldingen, we bidden de rozenkrans. Maria leert ons ook om dienstbaar te zijn en blijmoedig.

 

In Kana en op Calvarië toont Maria een speciale zorg voor de mensen. In Kana was het uur van Jezus nog niet aangebroken. Op Calvarië draagt ze de verlossende dood van haar zoon aan God op. Maria aanvaardt haar taak als Moeder van alle gelovigen die door Johannes worden vertegenwoordigd.

Maria, zoals een goede moeder, weet wat Jezus bedoelt wanneer hij zegt: ‘Vrouw, is dat soms uw zaak?’. Maria weet dat Jezus iets zal doen en daarom zegt ze aan de bedienden: doe wat Hij zal zeggen.

 

Hetzelfde zegt Maria tot ons vandaag: Doe wat mijn zoon zegt.

Jezus spreekt tot ons in de stilte van ons geweten. Jezus spreekt door de stem van een vriend, van een echtgenoot. Jezus heeft woorden van eeuwig leven. Wij willen beantwoorden met heel ons hart en vragen haar hulp opdat onze werken in overeenstemming mogen zijn met ons geloof.

 

Abstract in English

 

The Lord loves his people in a way that it is difficult to express. The liturgy brings to us the image of marriage love. Could we say that we try to live according to that standard?

 

Mary is clearly present at the beginning of Our Lord’s public life. She asks and achieves more than we could expect. Jesus gives wine and his disciples are moved to faith because of the miracle.

For us as Catholics, we should give an important place to Mary in our lives. Let us not be afraid. Mary brings us always closer to Jesus.