CheckStat
Huwelijk en Kinderen

Huwelijk en Kinderen

Beste Anna en Jochem, Beste ouders, familie en vrienden,

Straks bij de huwelijkssluiting, zal het woord van God in vervulling gaan: “Ze zijn niet langer twee, maar één vlees geworden” (vgl. Mt. 19, 6).

Ik wil jullie alvast feliciteren met jullie besluit om een gezin te stichten[1]. Jullie zijn aan het begin van jullie volwassen leven en geven graag aan elkaar de beste jaren met alle mogelijkheden. Dat is een goed begin en een goed begin is het halve werk.

Het begin van het gezin is het huwelijk. Hoe zou je het huwelijk kunnen omschrijven? Het huwelijk kun je omschrijven als “Een alles omvattende gemeenschap van leven en liefde”[2].

Jochem, afgelopen zondag ben je gedoopt en gevormd. Dat was voor jou het begin van een christelijke roeping. Het huwelijk is vanaf vandaag voor jou en voor Anna. de weg om Christus te volgen, om bij te dragen tot de opbouw van het rijk van God op aarde.

Jullie hebben de roeping om als man en vrouw, licht van Christus te zijn. Een lamp wordt niet verstopt onder de tafel maar wordt liever op de standaard geplaatst om licht te schenken aan allen die in het huis wonen ( vgl. Mt 5, 15).

Door de trouwe vervulling van jullie plichten als echtgenoten, komen jullie dichter bij de persoonlijke heiliging die het doel is van ons doopsel[3].

Ontvang de liefde die God jullie geeft in het huwelijkssacrament waardoor jullie in staat zijn lief te hebben. Wees ervan overtuigd dat de liefde van Christus jullie nooit zal verlaten. Hij sluit met jullie een verbond van vrede (vgl. Is 54, 10) en de gaven van God zijn onherroepelijk (vgl. Rom 11, 29). Hij heeft jullie namen gegrift in de palm van zijn hand (vgl. Is. 49, 16).

De genade die jullie straks in het huwelijkssacrament ontvangen komt voort uit het doorstoken hart van de Verlosser die zichzelf voor ons heeft overgeleverd.

Hoe is de genade die Christus aan zijn vrienden geeft? Het is de genade van de liefde die zichzelf geeft. Een liefde die aan de ander denkt en de eigen smart vergeet; een liefde die trouw is tot de dood; die levensvruchtbaar is. Het is de genade van een goedertieren liefde, die alles gelooft, alles verdraagt, alles hoopt, en geen einde heeft. Zonder deze liefde heb je eigenlijk niks (vgl. 1 Kor. 13, 7-8).

Anna en Jochem, jullie hebben een heel wat aan jullie ouders te danken. Thuis hebben jullie een goede basis gekregen voor je eigen gezin. De een heeft drie broers, de andere vier zussen. Dat zijn behoorlijk grote gezinnen en ik denk dat jullie ouders nu er ook trots op kunnen zijn. Open staan voor kinderen is een teken van oprechte waardering voor het leven. Het getuigt van een optimistische houding. De heilige Jozefmaria Escrivá zei dat ‘ieder kind in een gezin, een teken is van Gods vertrouwen in de ouders’[4]. Ik wens jullie een vruchtbare liefde.

Ik wil me nu beperken tot dit aspect van het huwelijksleven.

Soms wordt over het kinderen krijgen gedacht alsof het zeer gewoon is. Maar is het niet exacter te denken dat onderlinge liefde en het ontstaan van een nieuw leven de grootste menselijke mysteries zijn?[5]

Een kind wordt verwekt omdat de ouders verlangen naar de meest intieme gemeenschap die tussen twee mensen mogelijk is.

Dankbaarheid, eerbied, bewondering en liefde zijn de juiste reactie op het bericht dat een getrouwde vrouw in verwachting is. Het mysterie van de trouwe liefde van de echtgenoten wordt bekroond met een nieuw leven: met een kind dat zeker zorgen met zich zal brengen... maar ook grote blijdschap zal geven en de ouders nog dichter bij elkaar brengen dan ooit tevoren.

 Ik ben me goed bewust dat dit niet steeds gemakkelijk zal zijn. In het dagelijkse leven ontbreken niet de spanning, het verdriet en de vermoeidheid. Maar denk erom: Jezus is altijd bij jullie zoals hij in de bruiloft te Kana was. Op een moeilijk moment voor die pasgetrouwden: de wijn was op! Als jullie Hem toelaten zal Jezus jullie ook tegemoet gaan opdat jullie elkaar trouw kunnen liefhebben[6].

Om te eindigen, als jullie goed nieuws ( - dat is de betekenis van het woord evangelie - ) voor onze samenleving willen zijn, vergeet niet, beste Anna en Jochem, dat een gezin dat bidt een garantie is van een levensstijl die consequent is met Gods plannen. Maria, de Moeder van Jezus, spoort ons aan om dat te doen wat Jezus ons vraagt. Een Mariaal gebed dat een samenvatting is van het evangelie is het rozenkransgebed. Je kunt het reizend bidden, overal. In haar handen leg ik nu jullie noden en projecten. Via Maria zullen we allen de hoop en de kracht krijgen om de weg te volgen.

 

8 februari 2003

[1] “Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus, Onze Heer” (1 Tim. 1, 2).

[2]  Toespraak van Paus Johannes Paulus II in het IV wereld congres voor de Gezinnen, 25 januari 2003.

[3] Tweede Vaticaanse Concilie, Gaudium et Spes, 48

[4] Heilige Jozefmaria Escrivá. Homilie over het huwelijk in Als Christus nu langs komt.

[5] Alice Von Hildebrand, By Love Refined, Manchester 1989, p. 204-206.

[6] Gaudium et Spes, n. 48