CheckStat
Geheimen van het Licht

Lourdes-zondag 9 februari 2003

 

Broeders en zusters in Christus,

Toen Pastoor Goedhart me uitnodigde om naar deze viering te komen was ik verrast. Toen ik wist dat u een Lourdeszondag zou vieren en dat het de bedoeling was om over Onze Lieve Vrouw te preken, dan was mijn weerstand overwonnen.

De kerk waarin ik in Amsterdam werkzaam mag zijn is de Onze Lieve Vrouwe Kerk aan de Keizersgracht. Daar zien we dat Maria een belangrijke plaats heeft in het leven van veel mensen. Met de bouw van de Fatimakapel zal de Bonifatius een referentiepunt zijn voor de Maria devotie van vele gelovigen in de omtrek.

Ik zal proberen me te concentreren op de nieuwe geheimen die onze Paus onlangs aan het rozenkransgebed heeft toegevoegd. De geheimen van het Licht. Het eerste wat we kunnen doen bij het bidden is kort, twee of drie seconden, onze aandacht vestigen op het mysterie dat gezegd wordt.

De geheimen van het licht zijn genomen uit het openbare leven van de Heer. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Jezus verricht zijn eerste wonder in  de bruiloft te Kana op voorspraak van zijn moeder; de oproep tot bekering; de gedaante verandering op de berg Tabor en de instelling van de Eucharistie tijdens het laatste avondmaal.

Maar is de heilige rozenkrans niet een Maria gebed? Het eerste wat ons opvalt, is dat in deze geheimen Maria nauwelijks verschijnt. Slechts in de bruiloft van Kana is ze aanwezig. En overal blijft ze op de achtergrond. Wat kan de bedoeling zijn van deze nieuwe geheimen?

Misschien dat we beter beseffen dat Maria altijd de weg wijst naar Jezus. Dat de Heer zelf centraal staat ook in het rozenkrans gebed.

Let bijvoorbeeld op het Weesgegroet; het gebed dat we vijftig keer herhalen bij het rozenhoedje. De woorden vol van genade, de Heer is met U, Jesus de vrucht van uw schoot. Zijn dat niet een verwijzing naar de H. Geest, naar God de Vader en naar de Zoon van God?

De passages van het Evangelie zijn goed bekend. Maar wat voor lessen kan ik voor mijn eigen leven trekken? Wat zijn de gevolgen van de handelingen van Jezus nu 2000 jaar later?

Bij het doopsel van Jezus in de Jordaan horen we de stem van God de Vader zeggen: “dit is mijn Zoon, mijn welbeminde, luistert naar Hem” (Mt. 3, 7). Worden wij niet door het doopsel kinderen van God? Om God te verblijden kunnen we het beste op Christus lijken. Christus is het licht van de wereld. Maar nu verlicht hij de wereld door middel van de christenen. Kan ik zeggen dat ik als christen ook licht en voorbeeld probeer te zijn? Ben ik eerlijk, hardwerkend, dienstbaar en openhartig? Doe ik moeite om de leer van Christus te kennen om antwoord te geven op vragen van mensen? Zoals oorlog en vrede, huwelijk en gezin, de in vitro fertilisatie enzovoort?

Gisteren assisteerde ik bij een huwelijksviering van jonge mensen uit onze parochie. De bruidegom was een week eerder gedoopt en gevormd en had de eerste heilige communie gedaan. Bij deze jonge man had de menselijke liefde ertoe geleid tot het geloof te komen. Het is ook een bewijs dat de Heer heel dichtbij mensen is die zich op het sacrament van het huwelijk voorbereiden. Bij het beschouwen en bidden van dit tientje van de rozenkrans kunnen we bidden voor alle huwelijken en gezinnen in de hele wereld. Dat mensen de kracht van God ontvangen om trouw te zijn.

Jezus predikt en roept op tot bekering: bekeert u en gelooft in het evangelie. Maar bekering is meer dan alleen maar katholiek worden. Bekering doe je elke dag. Bekering is God en onze medemens om vergeving vragen wanneer we fout zijn geweest. Bekering is een berouwvolle biecht uitspreken en opnieuw beginnen. Het is zoals Petrus zeggen: “Heer, U weet alles, U weet dat ik U liefheb” (Joh, 21, 17).

Jezus liet drie van de apostelen zijn godheid zien op de berg Tabor. Zij hebben een stukje van de hemel geproefd en hadden graag daar willen blijven. Op die manier heeft Jezus zijn leerlingen willen voorbereiden op het lijden en de dood die zouden volgen. Zou het niet verstandig zijn om onze zegeningen te tellen? Om God te danken wanneer het goed gaat: met de gezondheid, met onze dierbaren, met ons werk en de financiën, en zo voort. Dankbaar zijn vergroot onze weerstand op momenten dat het minder wordt. De Heer die voor mij zo goed heeft gezorgd in het verleden, hoe zou ik nu denken dat Hij mij vergeten is?

En als vijfde geheim van het licht hebben wij de instelling van de Eucharistie tijdens het laatste avondmaal. Jezus zelf geeft zich aan ons over, met zijn Lichaam, met zijn Bloed, met zijn mensheid en zijn godheid. Volgens het Nieuwe Testament mogen we concluderen dat Maria er niet was toen Jezus de Eucharistie vierden. Hoe zouden we daar Maria kunnen vinden?

Ik wil u, in dit verband, enkele woorden van de heilige Jozefmaria Escrivá voorlezen. Het is een heilige die vier maanden geleden werd heilig verklaard. Hij is voor mij een soort geestelijke vader. Hij zei: “Voor mij is de Heilige Mis de eerste Mariale devotie. Ik houd ervan om het zo te zien: Elke dag, wanneer Christus naar de handen van de priester daalt, ... is dat hetzelfde Lichaam en Bloed dat ontvangen werd in de schoot van Maria... In dit onuitputtelijke mysterie ontwaren we achter de schermen het zuivere gezicht van onze Moeder Maria”(1).

Hoe zouden wij de aanwezigheid van de Heer beter kunnen waarderen? Misschien, als u me de suggestie toe staat, door het Weesgegroet aandachtiger te bidden. Door de nadruk te leggen op het woord Jezus. Weesgegroet Maria, gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Help ons om Hem met liefde en eerbied te komen bezoeken en te ontvangen.

Als wij op deze manier bidden is de rozenkrans geen slappe vorm van gebed. Het is een weg om langzaam aan meer op Christus te lijken (2). Elk geheim is een openbaring van het Koninkrijk van God, dat in de persoon van Jezus aanwezig is. En wie kent Jezus beter dan Maria? En weet u welke de eerste voorwaarde is om goed te bidden? Gewoon beginnen te bidden. De rest zal volgen. Amen.

  [1]  Heilige Jozefmaria Escrivá, vrij vertaald overgenomen uit het “Boek van Aragon”, 1976

[2]  Rosarium Virginis Mariae, n. 15